Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии:

Конечна ранг листа за магистерски студии
Конечна ранг листа за стручни студии за забни техничари
Конечна ранг листа за стручни студии по дентална медицина