Известување за испит по предметот Стоматолошка керамика I
By in
615

Се известуваат студентите од студиската програма Стручни забни техничари, V семестар, дека испитот по Стоматолошка керамика I ќе се одржи на 5.2.2021 година во терминот од 14 до 16 часот.
Одговорен наставник,доц. д-р Е. Бајрактарова Ваљакова

54321
(0 votes. Average 0 of 5)