Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2
By in ,
301

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 ќе се одржи на 05.02.2021 година во вежбалната на претклиничка мобилна протетика со почеток од 10:00 часот

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

Проф. д-р Билјана Капушевска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)