Дополнителни известувања – доктори по дентална медицина – интегрирани студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје