By in
Известување за студенти од прв циклус на студии

Согласно евиденцијата на службата за студентски прашања, изготвена е листа на студенти кои не извршиле самоевалуација со што нецелосно ги доставиле документите за упис на летниот семестар од учебната 2020/21.…

By in ,
Известување за настава по предметот Клиничка мобилна протетика

Теоретската настава по предметот Клиничка мобилна протетика наместо во среда од 12:00-13:00 ќе се одржува во четврток од 08:00 -09:00 часот. ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА