Дома

Стоматолошки факултет – Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Новости

Новости
stomfak

Бесплатно учество на студентите на настани од континуирана едукација во организација на МСД

Стоматолошкиот факултет – Скопје и Македонското стоматолошко друштво (МСД) овозможија бесплатно присуство на студентите од Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет (ФСССФ) на настаните од

Повеќе »

Актуелности

Актуелности
Stomatoloski Fakultet

Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество

Повеќе »

Известување за примени кандидати на втор циклус студии во учебната 2020/2021 година – во втор уписен рок

Ранг листа на примени кандидати Магистерски студии Стручни студии по дентална медицина Стручни студии за забни техничари-протетика Струни студии за забни техничари-ортодонција Запишувањето на примените

Повеќе »