Едукативен настан- ,,SiroLaser Blue Workshop (хируршки диоден ласер)’’ во организација на ПРОМЕДИКА стоматологија (PROMEDIKA dental) и Denstply Sirona
By in ,
Едукативен настан- ,,SiroLaser Blue Workshop (хируршки диоден ласер)’’ во организација на ПРОМЕДИКА стоматологија (PROMEDIKA dental) и Denstply Sirona

Проф. д-р Даниела Велеска Стевковска и демонстратор Мартина Анастасовска, учествуваa на курсот ,,SiroLaser Blue Workshop (хируршки диоден ласер)’’ во организација на ПРОМЕДИКА стоматологија (PROMEDIKA dental) и Denstply Sirona. Учеството на…

Потпишан Меморандум за соработка со Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана
By in ,
Потпишан Меморандум за соработка со Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана

Деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски и деканката на Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана,…