By in
Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на УКИМ - Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 - втор уписен рок

Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии – докторски студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 – втор уписен рок…

By in
Прелиминарна листа на примени кандидати на конкурсот за запишување на трет циклус студии на УКИМ - Стоматолошки факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година- втор уписен рок

Прелиминарна листа на примени кандидати на конкурсот за запишување на трет циклус студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година- втор уписен рок (преземи)

By in
Известување за заверка на зимскиот семестар и пријавување на испити за студентите од прв и втор циклус на студии

Се известуваат студентите дека заверката на зимскиот семестар и пријавување на испити ќе биде во период од 10.1.2022 до 18.1.2022 год. Заверката се однесува на студентите од прв и втор…