By in
Известување за студентите кои го презпишале предметот Клиничка кариологија

Студентите од 15 група VII и студентите кои  овој семестар го презапишале предметот Клиничка кариологија да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или проф др Марина Ефтимоска со…

By in
Известување за студентите кои го презапишале предметот Клиничка ендодонција

Студентите кои овој семестар го презапишале предметот Клиничка ендодонција да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или кај проф др Марина Ефтимоска со цел да им…