By in
Известување за студентите од IV,V и VI година

Од понеделник 29.11.2021 година Студентите од IV, V и VI година потребно е од студентски прашања да подигнат листови за евиденција за присуство и спроведени интервенции на Клиничките вежби СЛУЖБА…

By in
Известување за вежби по предметите Клиничка ендодонција и клиничка кариологија и реставративна стоматологија

Вежбите по предметите: Клиничка ендодонција за IX семестар Клиничка кариологија и рестaвративна стоматологија за VII семестар ќе започнат со физичко присуство од понеделник 29.11.2021 по предходно изготвениот распоред СЛУЖБА ЗА…