By in
Известување за студентите кои запишале клиничка пракса во учебната 2021/2022 година

Заради техничка грешка на доделените книги за студентите кои во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година запишале клиничка пракса да подигнат книга за присуство и активно учество на Клиничката пракса…