By in
Распоред за теоретска настава - општи гледишта на специјализацијата

Се известуваат специјализантите упатени од јавните здравствени установи на Огласот за одобрување специјализации согласно Програмата за потребите на специјалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи за 2021 година, а…