By in
Известување за студентите кои запишале клиничка пракса во учебната 2021/2022 година

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година запишале Клиничка пракса можат да подигнат книга за присуство и активно учество на клиничка пракса во термините утврдени…