By in
Соопштение за полагање на предметот Клиничка ендодонција

I – колоквиум по предметот Клиничка ендодонција IX семестар ќе се одржи на 22.11.2021 година од 8:00 – 10:00 часот во Kомпјутерски центар – стар деканат ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК Проф. д-р…

By in
Соопштение за полагање на предметот Орални хирургија (нова програма)

Двата предвидени колоквиуми (I -ва и II-ра колоквиумска недела) по предметот Орална хирургија IX-ти сем.(нова програма) ќе се реализираат како компјутерски тестови. Термини: 24.11.2021 год. (среда) / I-ва колоквиумска недела …

By in
Конкурс за избор на демонстратори на Катедрата за болести на заби и ендодонт

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ. бр. 82/2018) член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни…