By in
Конечна ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии

Соглесно конкурсот за запишување на студенти за втор циклус на студии во прилог е конечната ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии 2021/2022 година по сите студиски…

By in
ГРУПИ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ

I семестарГрупи на запишани студенти во I семестар – СЗТСписок на студенти кои повторно го запишале предметот анатомија и физиологија на џвакален системСписок на студенти кои повторно го запишале предметот…

By in
ГРУПИ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ

I семестар Групи на запишани студенти во I семестарСписок на студенти кои повторно го запишале предметот медицинска хемијаСписок на студенти кои повторно го запишале предметот биохемијаСписок на студенти кои повторно…