By
Известување за истек на рок за евалуација

Почитувани Студенти,  Aнкетни листови во Microsoft Forms за евалуација на предметите од летен семестар, потребно е да пополните прашалник за секој предмет кој го следевте во летен семестар во учебна 2020/2021 година. …