Нова просторија за теоретска настава
By in
Нова просторија за теоретска настава

За потребите на наставата создадовме нова училница (училница 1) во објектот ,,стар деканат”. Истата е опремена со нов училичен мебел. Оваа просторија е наменета пред се за студентите од студиската…