Уписи 2023/2024 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Прв циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, идните студенти можат да студираат на една од четирите студиски програми. Во учебната 2023/24 година, студентите можат да се запишат на некоја од следните студиски програми:

Напомена: документите за упис задолжително се доставуваат со физичко присуство во роковите утврдени во конкурсот (30.8.2023 и 31.8.2023 година од 8 до 14 часот) во службата за студентски прашања на Стоматолошкиот факултет – Скопје


Втор циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, идните студенти можат да студираат на една од трите студиски програми од вториот циклус на студии. Во учебната 2023/24 година, студентите можат да се запишат на некоја од следните студиски програми:

Прилог:

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

КОНЕЧНА ЛИСТА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧЕБНА 2023/2024


Трет циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, во учебната 2032/2024 година, идните студенти можат да студираат на следната студиска програма од третиот циклус на студии:

Прилог

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии- докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

 

Прелиминарна листа на примени кандидати на конкурсот на ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ-ДОКТОРСКИ СТУДИИ учебна 2023/2024