Уписи 2022/2023 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Прв циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, идните студенти можат да студираат на една од четирите студиски програми. Во учебната 2022/23 година, студентите можат да се запишат на некоја од следните студиски програми:

Напомена: документите за упис задолжително да се испратат на: upisi-stomf@ukim.edu.mk


Втор циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, идните студенти можат да студираат на една од трите студиски програми од вториот циклус на студии. Во учебната 2022/23 година, студентите можат да се запишат на некоја од следните студиски програми:


Напомена: документите за упис задолжително да се испратат на: upisi-stomf@stomfak.ukim.edu.mk


Трет циклус на студии

На Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, во учебната 2022/2023 година, идните студенти можат да студираат на следната студиска програма од третиот циклус на студии: