Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – VI семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Скелетирана парцијална протеза 2

Стоматолошка керамика 2