Список на студенти кои го полагаат предметот Инфектологија
By in ,
964

Поради актуелната состојба со COVID-19 пандемијата студентите ќе полагаат во точно наведениот датум, час и  просторија.

Студентите на испит мора да носат индекс и пријава.

Студентите на испит мора да носат хируршка маска и ракавици.

Испитот ќе се одржува во училница 1 во стариот деканат на стоматолошкиот факултет со почеток во 8.30.часот.

бројиндексиме и презиметестсем.наставникдатумчас
 6683Хајат Одат5   
 6836Кристијан Калемџиќ24Кондова02. 02.8.30
 7055Арбен Османи22Кондова02.02. 
 7067Одул Џебеџи21Кондова02.02. 
 7152Блерта Ајдини17Кондова02.02. 
 7156Берат Кукули25Кондова02.02 
 7162Гизем Енгин   
 7182Зана Ќерими23Кондова02.02 
 7232Хадиса Сулејмани27Кондова02.02 
 7283Филип Стојановски14   
 7288Арта Мехмети27Кондова02.02 
 7293Семир Адеми   
 7295Бесар Ајредини24Кондова02.02 
 7317Елида Хусеиноска19Кондова02.02 
 7333Емре Пиргози21Кондова02.02 
 7340Викторија Пешиќ20Кондова02.02 
 7345Синоличка Димовска20Стојковска04..02 
 7359Андреа Атанасова24Стојковска04.02 
 7361Теодора Страшевска19Стојковска04.02 
 7362Илијана Ѓоргиева255Стојковска04.0208.30
 7363Игор Трајков20Стојковска04.02 
 7364Тања Богоева26Стојковска04.02 
 7365Ангела Анѓелова245Стојковска04.02 
 7367Ангела Стојанова22Стојковска04.02 
 7368Анастазија Јеринчева255Стојковска04.02 
 7369Арлинда Реџепи22Стојковска04.02 
 7370Валмира Салаи   
 7371Дилек Умер205Стојковска04.02 
 7373Енеса Асани27Стојковска04.02 
 7374Адела Мифтари24Босилковски09.0208.30
 7375Рената Роглева20Босилковски09.02 
 7376Бејазид Песочан225Босилковски09.02 
 7377Кристијан Зебеков20Босилковски09.02 
 7378Марија Стојановска19Босилковски09.02 
 7379Елма Демири26Босилковски09.02 
 7380Виолета Стамкова26Босилковски09.02 
 7381Мина Ќупева23Босилковски09.02 
 7383Сара Димовска225Босилковски09.02 
 7384Ергин Цаноски20Босилковски09.02 
 7385Ева Костадиновска19Босилковски09.02 
 7387Елена Јованова265Босилковски09.02 
 7388Дејан Чавдаровски21Цветановска11.0208.30
 7389Сашо Костовски19Цветановска11.02 
 7390Стефани Петреска21Цветановска11.02 
 7392Ертан Ибраими22Цветановска11.02 
 7393Омер Гајину20Цветановска11.02 
 7394Сара  Емини22Цветановска11.02 
 7397Александра Трајковска21Цветановска11.02 
 7400Кристијан Донев18Цветановска11.02 
 7401Јехона Абази25Цветановска11.02 
 7405Радмила Јованоска22Цветановска11.02 
 7408Ѓорги  Попов22Цветановска11.02 
 7410Борјана Јанкова22Цветановска11.02 
 7411Деа Ѓурчиновска24Гроздановски12.0208.30
 7413Сали Селими   
 7421Мартин Георгиевски   
 7424Андријана Митревска29Гроздановски12.02 
 7427Владимир Петровски23Гроздановски12.02 
 7428Весна Голубова19Гроздановски12.02 
 7436Мартина Алексовска23Гроздановски12.02 
 7441Ана Стојанова245Гроздановски12.02 
 7444Ангелина Вапска255Гроздановски12.02 
 7529Бесар Сефери22Гроздановски12.02 
 7530Јасин Аталко19Гроздановски12.02 
 7531Бојана Георгиевска22Гроздановски12.02 
 7532Маја Стојанова29Гроздановски12.02 
 7294Марија Стаменова22 Гроздановски12.02 

Раководител на катедрата по инфектологија

                                                            Проф. др. Снежана Стојковска

27.01.2021 год.

Скопје

54321
(0 votes. Average 0 of 5)