Список за полагање по предметот Хистологија и ембриологија
By in ,
243

Листа на студенти кои се пријавиле преку IKNOW system да полагаат делови од предметот Хистологија и ембриологија. Положените колоквиуми важат уште оваа сесија. Со почетокот на семестарот сите презапишани студенти ќе полагаат повторно све од почеток.

Накнадно на Тимсот ќе имате распоред за полагање и линкови за вклучување во тестот. Предметот ( односно поединечните колоквиуми ќе се полагаат on line во ист ден во различно време.

Студентот со број на индекс 7403 се нема пријавено електронски. Ако сака да полага да го реши проблемот со Деканатот

Од Катедрата по хистологија и ембриологија

Раководител на Катедрата Доц.д-р Лена Какашева-Маженковска

СПИСОК ЗА ПОЛАГАЊЕ ХИСТОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИ НА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ЕДЕН КОЛОКВИУМ (ОРГАНСКИ СИСТЕМИ)

РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.МАРИЈА БОЖИНОВСКА7301
2.РЕСМИЈЕ АЛИЈА7426
3.ЏАНАЈ ЈАКУПИ7512
4.БЕРАТ КУКУМ7156


СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ЕДЕН КОЛОКВИУМ (ЕМБРИОЛОГИЈА)

РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.ВИКТОРИЈА ПЕШИЌ7340
2.ЕМИЛИЈА ШОПОСКА7285
3.ВАЛМИР ЛИМАНИ7403
4.АНЕС АГАШИ7520
СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ЕДЕН КОЛОКВИУМ (ХИСТОЛОГИЈА НА УСНА ПРАЗНИНА И ТКИВА)

РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.ДЕНИС АРСЛАНОВСКИ7514
2.АНТИГОНА ИСЛАМИ7049
3.МЕЛИХА БЕРИША7342
4.СЕЛИС ПУРДА7068
5.ШЕЈМА ШУРБАН7143
6.ТРИНГА ХАСАН7407СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ДВА КОЛОКВИУМА (ЕМБРИОЛОГИЈА И ОРГАНСКИ СИСТЕМИ)


РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.СЕЛМА НЕСИМИ7126
2.РУВЕЈДА ЏЕЛАДИНИ7414
СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ДВА КОЛОКВИУМА (ТКИВА И ОРГАНСКИ СИСТЕМИ)РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.ЕДИНА ПРЕЉЕВИЌ7536
2.ЕМРАХ ТАХИРЛЕР7070
СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ТРИ КОЛОКВИУМА


РЕДЕН БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕИНДЕКСБОДОВИ
1.ВАЛОН ХАМЗА7300
2.АРТРИТ ХАСКАЈ6935
54321
(0 votes. Average 0 of 5)