Распоред на студенти за полагање на колоквиум по предметот Орална медицина и патологија
By in ,
432

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 11.01.2021

Студенти кои предметот го слушале по нова студиска програма

Од 8-8,3о часот – редни броеви од 1-9;

Од 8,30-9 часот – редни броеви од 10-18;

Од 9-9,30 часот – редни броеви од 19-27;

Од 9,30-10 часот – редни броеви од 28-36;

  1. 7282 10. 7296 19. 7192 28. 7280
  2. 7325 11. 7310 20. 7286 29. 7267
  3. 7289 12. 7276 21. 7321 30. 7224
  4. 7313 13. 7304 22. 7227 31. 7347
  5. 7272 14. 7277 23. 7291 32. 7279
  6. 7184 15. 7198 24. 7228 33. 7249
  7. 7290 16. 7309 25. 7312 34. 7270
  8. 7236 17. 7356 26. 7334 35. 7269
  9. 7127 18. 7198 27. 7281 36. 7298

Студенти кои предметот го слушале по стара студиска програма


Од 8-8,30 часот – 6949

Од 8,30-9 часот – 6966

Проф. д-р Мирјана Поповска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)