Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)
By in ,
465

8.2.2021год.
од 8,30 -9,15

 1. 6957
 2. 7357
 3. 7083
 4. 6814
 5. 7030
  Од 9,30 – 10,15
 6. 6925
 7. 6831
 8. 7072
 9. 6960
 10. 6903
  Од 10,30 – 11,15
 11. 7165
 12. 6695
 13. 7090
 14. 7087
 15. 6977

10.2.2021год.
Од 8,30-9,15

 1. 7112
 2. 7005
 3. 6923
 4. 7028
 5. 7014
  Од 9,30-10,15
 6. 6906
 7. 6916
 8. 6495
 9. 6799
 10. 6919
  Од 10,30-11,15
 11. 7054
 12. 7115
 13. 7035
 14. 7024
 15. 7037

Одговорен наставник
Проф. д-р Весна Коруноска-Стевковска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)