Студентски календар (распореди) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2024/25

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2023/24

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2022/23

-Распоред за II семестар за кандидатите запишани во учебната 2022/2023 година

Распоред за I семестар за кандидатите запишани на Конкурсот во учебната 2022/23 година

Распоред за II семестар за кандидатите запишани на дополнителниот Конкурс во учебната 2021/22 година

Распоред за полагање во зимски испитен рок 2022/23 година за втор циклус студии

-Соопштение за заверка и запишување на семестар за втор циклус

-Распоред за предавање-втор циклус студии (распоредот е за предметот Орална епидемиотогија за останатите предмети ќе биде истакнат дополнителен распоред на web страна на Стоматолошки факултет во Скопје)

-Распоред за предавање-втор циклус студии- прв семестар втор уписен рок 2022/2023

-Известување за промена на термин за предавање

-Распоред за полагање во летен испитен рок 2022/23г

-Распоред за полагање во есенски испитен рок 2022/23г

-Известување за запишување зимски семестар-втор циклус

-Распоред за втор циклус студии за втор семестар за студентите запишани во втор уписен рок во учебната 2022/2023 година.