Студентски календар (распореди) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2022/23

 

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2021/22

Распоред за дополнителна октомвриска сесија (преземи)

Соопштение за испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма) во дополнителната испитна сесија (преземи)

Соопштение за испитот по предметот Стоматолошка рендгенологија во дополнителната испитна сесија (преземи)

Соопштение за предметите ОМП1 и ОМП2 во дополнителната испитна сесија (преземи)

 

 

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2021/22

Втор уписен рок