Известување за уплата на рати за специјализација
By in
963

Почитувани специјализанти,

Ве замолуваме да се придржувате до роковите и динамиката на плаќање на ратите за специјализација утврдени во договорите и анексот на договорите.

Имено, специјализантите запишани на Конкурсот од 2019 година е потребно четврата рата да ја уплатат најдоцна до 10.3.2021 година (продолжен поради пандемијата и неработење на ЈЗУ УСКЦ). Специјализантите запишани на Конкурсот од 2019 година а кои ја промениле гранката на специјализацијата е потребно втората рата по промената да ја уплата најдоцна 1 година по извршената промена (за поголемиот број специјализанти, датумот е 16.1.2021 година).

Со почит,

Стручна и административна служба на Стоматолошки факултет – Скопје

54321
(0 votes. Average 0 of 5)