Известување за испит по предметот Хистологија и ембриологија
By in ,
257

Испитот по предметот хистологија и ембриологија ќе се одржи на 03.02.2021 година.Испитот ќе буде on line.

Уште оваа сесија ќе ви важат колоквиумите кои сте ги положиле.

Со почетокот на новата генерација студенти по ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2020/2021 сите кои ќе го презапишат предметот ќе треба повторно да ги полагаат трите колоквиуми.

Во периодот од 18.01.2021 до 22.01.2021 година да доставите пријави на кои ќе треба да напишете што треба да полагате. Пријавите ќе ги оставате надвор од Институтот ( од страната на анатомија) во посебна кутија на која ќе пишува СТОМАТОЛОЗИ.

Ќе ве молам информацијата да ја пренесете на сите студенти кои го немаат положено овој предмет.

Распоредот за секој колоквиум во колку саатот ќе се полага ќе биде накнадно истакнат на тимсот. Во ист ден ќе се полагаат сите три колоквиуми во различно време.

Колоквиумите се:

  • Општа ембриологија и ембриологија на усна празнина
  • Хистологија на усна празнина
  • Органски системи

Од катедрата по хистологија и ембриологија.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)