Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2
By in
369

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 (стара програма) ќе се одржи на 05.02.2021 година наместо  во вежбалната на претклиничка мобилна протетика ќе се одржи во училнца 2 стар деканат со почеток од 08:00 часот


ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

Проф. д-р Билјана Капушевска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)