Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2
By in ,
358

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.
Испитот ќе се полага on line, а за часот на полагање дополнително ќе бидете известени.

Проф. д-р Анета Атанасовска-Стојановска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)