Известување за испити по предметите Ортодонција 1 и 2
By in ,
313

Испитот по предметот Ортодонција 1 ќе се одржи на 21.01.2021 година во Амфитеатар 1 од 11:00 ч.

Колоквиумот по предметот Ортодонција 2 ќе се одржи на 12.01.2021 компјутерски од 13:00

Испитот по Ортодонција 2 ќе се одржи на 28.01.2021  компјутерски од 8:00 ч.

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

Проф. д-р Лидија Кануркова

54321
(0 votes. Average 0 of 5)