Известување за заверка на зимски семестар - II циклус студии
By in
1011

Студентите запишани на втор циклус на студии заверката на зимски семестар и запишувањето на летен семестар во учебната 2020/2021 година ќе трае до 15.02.2021 година.

Служба за студентски прашања

54321
(0 votes. Average 0 of 5)