Распоред за полагање испит по предметот Орална биохемија

 

ЗА ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

(6.6. 2018 г. )

Испитотот ќе се одржи во амфитеатарот на  Стоматолошки факултет по следниот распоред:

                           15-1545 ч
1.        АНТИГОНА ИСУФИ=7144
2.        БЕРНА ИМЕРИ=7118
3.        ЕРДУАН КУРТИШИ=7102
4.        ЕРДА САЛИ=7122
5.        ДЕСПИНА ВЕЛИЧКОВСКА=7127
6.        САФЕТ БАЈРАМИ=7134
7.        ЛИНДА МИФТАРИ=7120
8.        БЛЕРТА АДИНИ=7152
9.        АНТИГОНА ИСЛАМИ=7049
10.     ОДУЛ ЧЕБЕЧИ=7067
11.     ДИЕЛЗА ХАСАНИ=7241
12.     ЈАСМИН ИДРИЗОВИЌ=7153
13.     ЕМРАХ ТАХИРЛЕР= 7070
14.     ВЛЕРА САИТИ=7106
15.     БЛАЖЕ ПЕТКОВСКИ=7145
16.     ПЕПИТА РИСТОВА=7052
17.     АРБЕН 0СМАНИ=7055
18.     ЗЕКИРИЈА КЕЛЦЕ=6856
19.     ХУЉЈА ИСЛАМОВСКА=6713
20.   ИЛИЈА АЦЕВСКИ=7075
21.    ВАХИД ЕЛЕЗОВИЌ=7123
22.   ИПЕК ИСМАИЛОВСКА=7264
23.   СУАДА AИЛИУ=7128
24.   СИМИХАТА ЕМИНИ=7097
25.   РЕСУЛА АБАЗИ=7196
26.   БУРХАН ДУРМИШИ
                            1545-1630ч
1.        ЕДОН РАМИ 7265
2.        ВАЛЕНТИНА С0ТИРОВА 7186
3.        ЕНДРИТ МУСА=7235
4.        САРА ЛИЧИНА=7202
5.        ИМРАН АБДИОВ=7222
6.        ТЕОДОРА ЛАЗАРЕСКА=7197
7.        ДИМЧЕ БОШКОВСКИ=7201
8.        ЉУБИЦА ПЕТРОВСКА=7217
9.        МАРИЈА ДИМОВА=7248
10.     АНГЕЛА НАУМОВА=7204
11.     ЕДОНА КАСАПИ=7183
12.     ЕЛИ ЕФТИМОВА=7187
13.     БОЈАНА МИЛЕНКОВСКА=7230
14.     ТАМАРА НЕДЕЛКОВСКА=7243
15.     ФЕТИЈЕ ЛИМАНИ=7228
16.     САРА СМАИЛИ=7225
17.     БОРИС ИЛИЕВ=7214
18.     ИВАНА ОСТОИЌ=7190
19.     АНА СТРАТРОВА=7249
20.     ЕРМИРА НОВОБРДАЛИЈА=7255
21.    МАЈЛИНДА РАМАДАНИ=7185
22.    ИСРА АЈЕТИ=7189
23.    ЗАХРА АМЗА=7231
24.    НИКОЛИНА СТАМКОВА=7211
25.    ЕДОНА КАСАПИ=7183
26.    Теодора Лазареска=7197

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ГО ПРИЈАВИЛЕ ИСПИТОТ ВО  IKNOW НЕМА ДА МОЖАТ ДА ПОЛАГААТ.  ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТ ВО  IKNOW ОДГОВОРEН НАСТАВНИК E Проф. д-р  ПЕШЕВСКА.

1.6. 2018г.,Скопје    

Одговорен наставник

    Проф. д-р  Снежана Пешевска