I колоквиумска недела – летен семестар 2020/2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Хистологија02.04.2021 
Анатомија 205.04.2021 
Анатомија и морфологија на вилици и заби06.04.2021превземи 
Дентални материјали07.04.2021превземи 
Физиологија 109.04.2021 

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Патолошки основи02.04.2021 
Патолошка физиологија05.04.2021 
Неврологија07.04.2021 
Фармакологија09.04.2021 
Орална хигиена10.04.2021превземи 

6. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Претклиничка фиксна протетика  02.04.2021превземи
Општа хирургија05.04.2021 
Анестезија и седација07.04.2021превземи 
Гинекологија (Изб.)08.04.2021 
Психијатрија (Изборен)08.04.2021 
Англиски јазик09.04.2021 
Основи на научно истражувачка работа(Изб)10.04.2021 

8. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална медицина и патологија07.04.2021 
Ургентни состојби и пациенти со ризик  09.04.2021 

10 семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Максилофацијална хирургија02.04.2021 
Клиничка пародонтологија05.04.2021превземи 
Клиничка ендодонција07.04.2021 
Ортодонција09.04.2021превземи