I колоквиумска недела – летен семестар 2020/21 (ССС-ОХ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална хигиена02.04.2021 
Орална Хистологија05.04.2021 
Орална Микробиол06.04.2021 
Исхрана и орално здравје07.04.2021 
Медицинска документ09.04.2021 
Англиски јаз.10.04.2021 

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Пародонтологија02.04.2021 
Орал.мед.и патол.05.04.2021 
Интерна06.04.2021превземи
Физикална07.04.2021 
Пац.со посебни потреби09.04.2021 
Менаџмент во стомат.10.04.2021 

6. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална хирургија02.04.2021 
Пациенти со ризик за стом.интервенции05.04.2021 
Стоматолошка ренгенолог06.04.2021 
Геронтостоматологија07.04.2021 превземи