Showing 1-10 of 136 Books
No Image Available Промени во минералошкиот статус кај болни од прогресивна пародонтопатија Категорија Докторска дисертација Автор:Симоновски Методи
No Image Available Промени во минералошкиот статус  кај болни од прогресивна пародонтопатија Категорија Докторска дисертација Автор:Методи Симоновски
No Image Available Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај... Категорија Докторска дисертација Автор:Бајрактарова-Ѓорчулоска Надежда
No Image Available Rendgenska kefalometriska proucavanja linearnih I angularnih dimenzija nazolabijalnih struktura kod... Категорија Докторска дисертација Автор:Зужелова Марија
No Image Available Prilog ka proucavanju efikasnosti primene tomografije kod odredzivanja inter vilicne... Категорија Докторска дисертација Автор:Богдановски Игнатие