Бесплатни вебинари од областа на оралното здравје кај постарата популација
By in
Бесплатни вебинари од областа на оралното здравје кај постарата популација

Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите во трите бесплатни…