Одобрен проект на Стоматолошкиот факултет од страна на INNO-SAE 2020
By in
Одобрен проект на Стоматолошкиот факултет од страна на INNO-SAE 2020

Проектот кој што го пријави студентката Мартина Анастасовска од Стоматолошкиот факултет, а ќе го работи со уште тројца студенти од Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”…