Учество на Факултетот во  проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми“
By in
Учество на Факултетот во проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми“

Во рамките на проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми “, кој го спроведува Град Скопје, Стоматолошкиот факултет при…