1979; 3 (3) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

 In memoriam

:.  PDF  :.

Муровска М, Симовска Т, Стефановски Ј, Царчев П, Чолаков Х.

Функционални промени на кардиоваскуларниот систем кај пациенти под дејство на локална анестезија.

:.  PDF  :.

Babik B, Mijalkovik D, Stamenkovik D.

Mogucnosti protetske rehabilitacije mobilnim nadoknadama u pacijenata sa klinichki dijagnostikovanim promenama izazvanih akrilatima.

:.  PDF  :.

Василевски Б, Илиев Т.

Реимплантација на делови на Processus alveolaris.

:.  PDF  :.

Тавчиовски И, Матовска Љ.

Асимптомни периапикози.

:.  PDF  :.

Петкова Е, Богдановски И, Силјановски В.

Користење на помошни ретенциони жлебови при изработка на блок систем на коронки.

:.  PDF  :.

Василевски Б, Илиев Т.

Хиперцементозата во секојдневната стоматолошка практика.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т.

Конгенитален недостаток на заби при трисомија 21.

:.  PDF  :.

Ѓорчуловска Н, Ѓоргова Ј.

Неопходноста од стоматолошко-медицинска соработка при лекување на пациенти во рана детска и адултна возраст.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Хрисохо Р, Лазаревска Б, Богданова М, Димитровски В.

Серумски вредности на концентрацијата на бакар зависно од клиничкиот стадиум на инфламаторно-деструктивните форми на прогресивната пародонтопатија.

:.  PDF  :.

ОД ПРАКТИКАТА

Фиљански М, Богдановски И, Дејановски К, Велески Д.

Еластомери и нивната примена во протетиката (втор дел).

:.  PDF  :.

Богдановски И, Петкова Е, Мирчев Е, Фиљански М.

Користење на имедијатни протезни решенија од фиксен карактер во пределот на фронтот.

:.  PDF  :.

Јанев Ј.

Приказ на прекуброен долен моларен заб.

:.  PDF  :.

Симов Ѓ.

Заштита на забот за време на стружење и по стружењето за изработка на вештачка забна коронка.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Македонска стоматолошка терминологија

:.  PDF  :.

Извештаи од стручни манифестации

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.