I колоквиумска недела 2020/2021

ПредметДатумРезултати
Клиничка ендодонција 1превземи
Орална медицина и патологијапревземи
Клиничка мобилна протетика – Т.П.25.11.2020превземи
Ергономијапревземи
Ортодонција 2превземи
Анатомија 125.11.2020превземи
Стоматолошка рендгенологијапревземи
Претклиничка орална хирургија28.11.2020превземи
Медицинска етика и психологија28.11.2020превземи
Орална хирургија27.11.2020превземи
Претклиничка фиксна протетикапревземи
Инфектологијапревземи
Клиничка фиксна протетика25.11.2020превземи