СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА АЛУМНИ КЛУБОТ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Драги Aлумни и пријатели на Стоматолошки факултет во Скопје, пополнете ја пристапницата (во електронска форма или во форма на прашалник кој е достапен на следниот линк: https://goo.gl/forms/XQY90saEqML14EpA3) и станете член на Алумни клубот на факултетот.