Резултати – Доктор по дентална медицина (5-годишни) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје