Практична настава – XII семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Групи на запишани студенти во XII семестар


БЛОК 1 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

БЛОК 2 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – ХИРУШКИ ДЕЛ