Општи соопштенија

КОНКУРС за ангажирање студенти на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје за потребите на стручната и административната служба на Факултетот

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа донесена на седницата одржана на 11.3.2021 година, Деканот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје го објавува следниот  КОНКУРС 

Повеќе »