Општи соопштенија

КОНКУРС за ангажирање студенти на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје за потребите на стручната и административната служба на Факултетот

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа донесена на седницата одржана на 11.3.2021 година, Деканот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје го објавува следниот  КОНКУРС 

Повеќе »

Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни) Распоред за теоретска настава 1-ва-година-предавања 2-ра-година-предавања 3-та-година-предавања 4-та-година-предавања 5-та-година-предавања  Распоред за практична настава 1-ва-година-вежби 2-ра-година-вежби 3-та-година-вежби 4-та година-вежби 5-та година-вежби

Повеќе »