Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии – докторски студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 – втор уписен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии – докторски студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 – втор уписен рок (преземи)