Е-learning курс за Сајбер Хигиена
By in
640
Е-learning курс за Сајбер Хигиена

Почитувани студенти,

Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на вашите лични податоци, електронски уреди, мобилни телефони и други информациски ресурси – повелете на е-learning курсот:

Cyber Hygiene – Основни сигурносни правила во дигиталната околина

Курсот е бесплатен за студентите на нашиот Универзитет, и веќе е
започнат (од овој месец), и ќе трае до Март 2021.
За да се регистритате одете на:

https://cybereducation.org/mc/index.php/usr/login/login?lang=mk

* Следуваат и дополнителни награди за најуспешните на курсот.

За повеќе информации за курсот – разгледајте го памфлетот во прилог!

** При регистрација, мала помош: Во делот „Линија на активност* “
изберете „Универзитетски студент“, а потоа ќе ви се отворат три нови
полиња кои треба да ги пополнете, па така во делот „Оддел*“ изберете го Универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје, но на англиски јазик, почнете со впишување првите букви (пример: St. Cyril and Methodius …) и ќе излезе предлог да го селектирате нашиот Унивезитет.
Потоа во делот „Работно место * “ изберете го Факултетот каде што
студирате, повторно со впишување на англиски јазик на неколку почетни букви од факултетот (пример за внесување: Faculty of Den…) и одберете го понудениот Факултет од листата.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)