Дополнителни известувања СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ за студенти од програмата СТРУЧЕН ЗАБЕН ТЕХНИЧАР за предметот ОРТОДОНЦИЈА 2, IV-ти семестар

Известување за изборните предмети на орални заболувања и ергономија за ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ (СТАРА ПРОГРАМА)

Известување за студентите кои во јунскиот рок ќе го полагаат испитот од предметот  Пародонтологија