Визитинг професори

Предлог програми за вклучување на визитинг професори од меѓународно рангирани универзитети