Визитинг професори

Учебна годинаСеместарВизитинг наставникВисокообразовна установа
2022/2023         2022/2023Летен         Летен    Проф. д-р Дарије Планчак       Проф. д-р Драгана ГабриќУниверзитет во Загреб Стоматолошки факултет – Загреб   Универзитет во Загреб Стоматолошки факултет – Загреб
2021/2022Зимскипроф. д-р Божидар ЈордановСтоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Софија
2020/2021ЛетенПроф. др Асја ЧелебиќСтоматолошкиот факултет при Универзитетот во Загреб.
2019/2020           2019/2020  Летен           Зимскипроф. д-р Мирјана Ивановиќ         Проф. д-р Никола АнгеловСтоматолошки факултет во Белград, Универзитет во Белград   Ut Нealth School of Dentistry, Houston, Texas, US