Летен испитен рок 2020/21 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

4. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Ортодонција 121.06.2021 
Орална хирургија 124.06.2021 
Кл. Мобилна (тотална протеза)25.06.2021 
Кл.мобилна (парцијална протеза)28.06.2021 
Преткл. Патродонтологија01.07.2021 
Кл. Кариологија02.07.2021 

5 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Фокалоза (Изборен)28.05.2021 преземи
Претхирушки ортодонтски третман(изборен)15.06.2021 
Кл. Пародонтологија 207.06.2021 преземи
Детска стоматологија 208.06.2021 
 Максилофацијална хирургија 210.06.2021 
Клиничка ендодонција 215.06.2021 
Детска стоматологија 116.06.2021 
Кл. Фиксна протетика 117.06.2021 
Кл. Пародонтологија 121.06.2021 
Кл. Ендодонција 122.06.2021 
Максилофацијална хирур. 123.06.2021 
Детска стоматологија 224.06.2021 
Кл. Фиксна 225.06.2021 
Судска и форезична медицина.28.06.2021 
Максилофацијлна хирургија 229.06.2021 
Ортодонција 230.06.2021 
Орална хирургија 201.07.2021 
Кл. Пародонтологија 202.07.2021 
Дентална трауматологија (изборен)12.07.2021