On-line отворен ден на Стоматолошкиот факултет – Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

📢Ги повикуваме сите идни студенти кои сакаат да дознаат повеќе информации за Стоматолошкиот факултет во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, за достапните студиски програми, начинот и условите за студирање, да не посетат на нашиот on-line отворен ден и во разговор со професорите и студентите да ги добијат потребните информации.

👉 Линк: https://us02web.zoom.us/j/6297185844

👉 Meeting ID: 629 718 5844

👉 Почеток: понеделник, 24.8.2020, во 11 часот